مقررات سازمان تجارت جهانی

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

موافقت نامه چند جانبه کالایی (گات) ( 12 مطالب )

مهمترین موافقت‌نامه چند‌جانبه کالایی موافقت‌نامه عمومی تعرفه وتجارت (گات) 1994 است که خود شامل گات 1947 به همراه 6 تفاهم نامه در تفسیر مواد گات و پروتکل الحاقی مراکش است.

اهداف گات که در موافقت‌نامه تأسیس به عنوان اهداف سازمان جهانی تجارت نیز شناخته شده است عبارتند از: ارتقای استانداردهای زندگی و در آمد، تضمین اشتغال کامل، گسترش تولید و تجارت و ایجاد امکان استفاده بهینه از منابع جهان.

اهم موضوعاتی که مقررات گات 1994 به آن پرداخته‌اند عبارتند از: شرط دولت کامله‌الوداد، شرط رفتار ملی، جداول امتیازات، آزادی ترانزیت، عوارض و تشریفات گمرکی، شفافیت در مقررات تجاری، حذف محدودیتهای مقداری و استثنائات آن، حمایتهای مجاز برحسب اقتضای شرایط، یارانه‌ها، بنگاههای تجاری دولتی، استثنائات، حل و فصل اختلافات، ترتیبات منطقه‌ای و ملاحظات کشورهای در حال توسعه.

دوازده موافقت‌نامه چند‌جانبه کالایی که هریک به موضوع و یا بخشی خاص اختصاص یافته‌اند موافقت‌نامه‌های وابسته به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 1994 محسوب می‌شوند که عبارتند از:

موافقت نامه کشاورزی

  • Agreement on Agriculture

موافقت‌نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی

  • Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures

موافقت‌نامه منسوجات و پوشاک
-Agreement on Textiles and Clothing

موافقت‌نامه موانع فنی فراراه تجارت
-Agreement on Technical Barriers to Trade

موافقت‌نامه‌ ضوابط تجاری سرمایه‌گذاری
-Agreement on Trade-Related Investment Measures

موافقت‌نامه ضدقیمت‌شکنی- ضددامپینگ
-Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (antidumping)

موافقت‌نامه ارزش ‌گذاری گمرکی
-Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (customs valuation)

موافقت‌نامه بازرسی پیش از حمل
-Agreement on Preshipment Inspection

موافقت‌نامه قواعد مبدأ

  • Agreement on Rules of Origin

موافقت‌نامه رویه‌های صدور مجوز ورود

  • Agreement on Import Licensing Procedures

موافقت‌نامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی

  • Agreement on Subsidies and Countervailing Measures

موافقت‌نامه حفاظت‌ها
-Agreement on Safeguards

General Agreement on Tariffs and Trade, 1947 and 1994 –

تجارت خدمات ( 1 مطلب )
مقررات مالکیت فکری ( 1 مطلب )
حل و فصل اختلافات ( 1 مطلب )
بررسی سیاست تجاری ( 1 مطلب )
موافقت‌نامه‌های چند‌ طرفه ( 1 مطلب )

جدیدترین مطالب
هئیت علمی “حقوق تجارت ایران”
پروفایل تجاری ایران
آمار صادرات غیر نفتی و واردات کالا
خودرو و قطعات خودرو
خدمات فنی و مهندسی
شیرینی و شکلات
زعفران
گندم
فرآورده های لبنی
خرما
محبوب ترین مطالب
پایگاه حقوق تجارت ایران
موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت‌ فکری
هئیت علمی “حقوق تجارت ایران”
نظام حقوق مالکیت فکری
موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات
موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند‌طرف
پیوندها
تفاهم‌نامه حل‌ و‌فصل اختلافات
سازوکار بررسی سیاست تجاری
ایران و سازمان تجارت بین المللی

Leave a Reply